Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 13 2014

0087 79d8 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
0079 038f
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
0074 1726
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
chomiik
Byłem pijany. Zawsze kiedy jestem pijany, to jestem niesamowity.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromtereska tereska viathealex thealex
chomiik
6034 a678
Reposted fromsaku saku viathealex thealex
chomiik
- A czy ma Pan jakieś ludzkie uczucia?
- Mam.
- Na przykład? 
- Głód.
- I co jeszcze?
- Nuda.
— Marek Hłasko
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viathealex thealex
5068 c16c 500
Reposted fromanomnomaly anomnomaly viathealex thealex

December 01 2014

chomiik
1652 ba5f
Reposted fromflesz flesz viaCoriLiar CoriLiar
chomiik
0878 97df
Reposted fromflesz flesz viaCoriLiar CoriLiar
1715 4099 500
chomiik
7518 9113
Reposted fromaletodelio aletodelio viatrumienka trumienka
4755 1575 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viatrumienka trumienka
5627 18a3 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viatrumienka trumienka

November 22 2014

9680 d182 500

elenamorelli:

{ through the silent mist }

Reposted fromnowherextohide nowherextohide
3846 558d
Reposted fromnowherextohide nowherextohide
chomiik
4253 b54a
Reposted fromsjokolade sjokolade
chomiik

Dużo się dziś uśmiechałaś, ale wiesz co? Mnie nie oszukasz, sama kiedyś mówiłaś mi, że smutni ludzie uśmiechają się najwięcej, pamiętam.

Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon
chomiik
4659 a861
Reposted fromklamerka klamerka
chomiik
Myślałam, że po tym nie może mnie już spotkać nic gorszego. Nie wiedziałam, że można się, aż tak pomylić.
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa
9935 ced9 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl