Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 13 2014

chomiik
Przychodzi taka chwila, gdy zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz być taki, jak ludzie którzy Cię otaczają.
— 3 metry nad niebem.
chomiik
chomiik
chomiik
A TERAZ PÓJDĘ SOBIE ZROBIĆ HERBATY, bo usycham z niezdecydowania, zawahania, niepewności, rozczarowania, nadmiaru obowiązków, tęsknoty i niewytłumaczalnego uszczerbku na psychice.
Reposted fromscar scar viaMyTinySilentSoul MyTinySilentSoul
chomiik
7944 37c6 500
Królowie zupy
chomiik
"Bo miłość nie jest racjonalna. Na całe, kurwa, szczęście!"
— -Janusz Leon Wiśniewski "Bikini"
Reposted fromMyTinySilentSoul MyTinySilentSoul
6346 ee89 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
chomiik
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
Reposted fromwithout without viathealex thealex
chomiik
2812 c877 500

Reposted fromdrobnostki drobnostki vialaazy laazy
chomiik
Czasem najtrudniejszą rzeczą do założenia jest własna skóra.
— -Jayy Von Monroe
Reposted fromcytaty cytaty vialaazy laazy
7243 7130 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
7234 e07b
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
chomiik
Reposted frommrs-cold mrs-cold viathealex thealex
chomiik
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— Milan Kundera
Reposted frompiepszoty piepszoty viathealex thealex
chomiik
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi vialaazy laazy
9261 849d
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
5916 d27c 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viathealex thealex
chomiik
7129 6312
Reposted fromhermina hermina viaCoriLiar CoriLiar
chomiik
0255 eb40 500
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viaCoriLiar CoriLiar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl